Tandlæge i Bahrain

Åben kort

17:39:44

عيادة د محمد حافظ للأسنان

Road No 3017, Manama

Dr Rashad Al-Alawi Dental Center

Building 71, Road 3201 Manama BH

Dr Ammar Alekri Dental Center

Sh Abdulla Avenue, Manama

Rashad Alawi Dental Center

Manama

Arab Dental Center Tubli

Tubli

Dr. Zakaria Saleh Dental Clinic

Sheyookh Avenue, Manama

Dr Pierre Dental Clinic - Lebanese

Manama Capital

Bin Shams Dental Specialists

Bldg 63, Road 3302, Block 333, Ibn Alnafees Hospital, Manama

Dr. Ali Al Hakeem Dental Center

Road No 2905, Manama

Al-Alawi Dental Center

Building 228 - Shaikh Isa Avenue, Apartment # 14, Manama Town

عيادات د زكريا صالح للاسنان

Block 325 المنامة،

Dr Pierre Ghanem

Road No 3315, Manama

Pine Dental Lab W.L.L

Room 13, bldg 1355, road 1125,blk 711, Tubli

Hi Dental Care

Road No 2719, Manama

Dr.Pierre Dental Centre

Block 333، Villa 831، Road 3315، المنامة

Dr Hafeth Dentist

Zinj

Dr. Mariam Habib Dental Clinic Bahrain

Building 1351, Road 4334, Block 243, Flat 13, Muharraq

DENTAL CLUB

Office 21, Building 2270 Road 2833, Block 228, Muharraq

Doctor Monther Numan Dental Clinic

Exhibition Avenue, Office 22, Building 425, Road 1805, Block 318, Manama

special dental care center

seef district, flat 23 , mashtan building 2415, road 2831, block 428, Manama

Dr. Talal Al Alawi Dental Center

Flat 12 - Building 55 - Avenue 200, Tubli / Manama

Modern Dental Center

Office 11, First floor, 1101 Avenue 13, Tubli

Ram Specialist Dental Center

Bilad Al Qadeem

Snow White Specialist Dental Center

Al Haddad Plaza , 4th floor, Building 308, Road 1910, block 319, Manama

Brite Smile

Road 1115, Building 770 , Tubli 711 , ⁠⁠⁠Flat 14, Tubli

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCampingpladsCykel butikDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTandlægeTankstationTaxaholdepladsTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning