Tandlæge i Bahrain

Lokal tid:
06:05:04
Al Mossawi Dental Clinic

Al Mossawi Dental Clinic

Bani Otbah Avenue, Manama
dentistLæs mere
Hi Dental Care

Dr Fareeda Abdullah Sherif Dental Clinic

Gudaibiya Mosque, Manama
dentistLæs mere

Dr. Zakaria Saleh Dental Clinic

Sheyookh Avenue, Manama
dentistLæs mere

اسنان زكريا الريفي

Sheyookh Avenue, Manama
dentistLæs mere
Middle East Hospital (MEH)

Middle East Hospital (MEH)

Rd No 28, Block No 328, Building No 105, Segaya‏
hospitalLæs mere
Magic Smile

Kingdom Dental Clinic

Corner Road 2161, Palace Avenue,, Manama
dentistLæs mere
Al-Alawi Dental Center (Dr. Talal Al-Alawi)

Al-Alawi Dental Center (Dr. Talal Al-Alawi)

Building 228 - Shaikh Isa Avenue, Apartment # 14, Manama Town
dentistLæs mere
Dr. Amal Dental Center Bahrain

Dr. Amal Dental Center Bahrain

Building-99, Road 29, Manama، Bahrain
dentistLæs mere
Zahn Dental Center

Al Wehda Building

Bldg# 1923, Road# 2124,, Block# 321, Gudaibiya
dentistLæs mere
Dr Ali Mattar Dental Centre

Dr Ali Mattar Dental Centre

Flat # 18, Bldg # 1923, Road #2124 Block # 321, Gudaibiya، Gudaibiya
dentistLæs mere

Al Fardan Orthodontics

Bldg 99, Road 29, Block 329, Manama
dentistLæs mere
Dr. Amal Dental Center

Dr. Amal Dental Center

Block 329, Manama
dentistLæs mere
Dr.Pierre Dental Centre

Dr.Pierre Dental Centre

Block 333، Villa 831، Road 3315، المنامة
dentistLæs mere
Dr Pierre Dental Clinic - Lebanese

Dr Pierre Dental Clinic - Lebanese

Road No 3315, Manama
dentistLæs mere
Dr Pierre Ghanem

Dr Pierre Ghanem

Road No 3315, Manama
dentistLæs mere
The Gulf Dental Speciality Hospital

The Gulf Dental Speciality Hospital

Umm Ishoum Avenue, Manama
dentistLæs mere

📑 Alle kategorier i Bahrain

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning