Moske i Bahrain

Åben kort

17:42:13

Matam Al Qassab

Manama

Al Mehza Mosque مسجد المهزع

Manama

مسجد الشيخ عبدالله الصيمري

Road No 815, Salmabad

Jafar alSadiq Mosque

Road No 2427, Manama

مسجد جسر الملك فهد King Fahd Bridge Mosque

King Fahd Causeway, Al Jasra

مسجد

Road No 315, Al Jasra

Burhani Masjid

Al Dana Building, 178 Road No 907, Manama

King Khalid Grand Mosque

Manama

Mosque Al Sayad

Manama

King Fahd Bridge Mosque

King Fahd Causeway, Al Jasra

مسجد الجنبية

Al Janabiyah

مسجد بشمي

Block 304, Manama

مسجد بهمن

Madinat Hamad‎

مسجد المقرب من الله

A'ali

مسجد عباس علي

Road No 315, Manama

Imam Hassan (PBUH) Mosque

Road No 3714, Bani Jamra

Sheikh Mohammed bin Salman Al Khalifa Mosque

Zaid Bin Omera Hwy, Karzakkan

جامع الغفران مسجد

Isa Town

Sh. Mohsin Al-Saboor Mosque

Road No 5908, Zinj

Karim Masjid Ahl al-Bayt

قرب سوق الخميس الشعبي الاسبوعي, Madinat Hamad‎

مقبرة أم الحصم. مقبرة أهل السنة Cemetery

Block 337, Manama

Al Qadam

Road No 2639, Karzakkan

مسجد شيخ علي

Budaiya

حسينية الأمير

Al Janabiyah

Sheikh Fadel Mosque

Khamis

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCampingpladsCykel butikDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTandlægeTankstationTaxaholdepladsTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning