Moske i Bahrain

Åben kort
Lokal tid:
17:35:02

Burhani Masjid

Al Dana Building, 178 Road No 907, Manama
mosqueLæs mere

Al Khair Masjid- Manama

Road No 909, Manama
mosqueLæs mere

Alsoqayya Mosque

Al Mutanabi Avenue, Manama
mosqueLæs mere

Qudhaibiya Mosque

شارع الشيخ دعيج, Manama
mosqueLæs mere

جامع جاسم محمد كانو

Block 309, Manama
mosqueLæs mere

جامع مسجد العدلية

Block 327، المنامة
mosqueLæs mere

مسجد سيد الشهداء

Road No 219, Manama
mosqueLæs mere

Zayani Masjid

Abdul Rahman Al Dakhel Avenue, Manama
mosqueLæs mere

Sheikh Abdulrahman bin Abdul Wahab Mosque

Road No 3804, Manama
mosqueLæs mere

Sheikh Abdulrahman Abdulwahab Mosque

Block 338, Manama
mosqueLæs mere

📑 Alle kategorier i Bahrain

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning