Banker i Bahrain

Åben kort
Lokal tid:
00:49:18

Kuwait Finance House - KFH Bank

Osama Bin Zaid Avenue, Manama, Adliya
bankLæs mere

Bank of Bahrain and Kuwait

Osama Bin Zaid Avenue, Manama
bankLæs mere

National Bank of Bahrain

Palace Avenue, Manama
bankLæs mere

Khaleeji Commercial Bank BSC (KHCB)

Manama
bankLæs mere

Khaleeji Commercial Bank ( Zinj branch )

block 330، Shop 26,28، A.Rahman Kanoo Avenue، المنامة
bankLæs mere

National Bank of Bahrain - NBB

Exhibitions Avenue, Manama
bankLæs mere

National bank of Pakistan

Building 66 Block 316 Government Avenue 383 51st Floor Manana Center 51 775 Bahrain, Manama
bankLæs mere

Ahli United Bank - البنك الأهلي المتحد

Manama
bankLæs mere

BBK - Exhibition Road Financial Mall

Exhibiton Ave, Manama
bankLæs mere

National Bank of Bahrain - Lulu Road Branch

Lulu Avenue, Manama
bankLæs mere

📑 Alle kategorier i Bahrain

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning