Banker i Bahrain

Åben kort

18:09:29

BMI Bank

Tubli

United Bank Limited

# Manama, Kingdom of Bahrain, Delmon Tower, Manama

Standard Chartered Bank

Building No. 180, 383 Government Avenue, Manama

Ithmaar Bank

Manama

Ahli United Bank

Manama

Habib bank limited

Block 315, Manama

Bank of Bahrain and Kuwait

Osama Bin Zaid Avenue, Manama

The Housing Bank for Trade and Finance, Manama

Manama

Khaleeji Commercial Bank BSC (KHCB)

Manama

بنك البحرين الوطني

Manama

National Bank of Bahrain - NBB

Exhibitions Avenue, Manama

National Bank of Bahrain NBB

Tubli

Kuveyt Türk

121 Government Avenue Dilmun Tower (A), Manama

BBK - Diplomatic Area Branch

Batelo Building، المنامة

Kuveyt Türk - Körfez Bölge Müdürlüğü

tower a, Dilmun Tower (A), 121 Government Avenue Manama Hamad Town BH 323, 121 Government Avenue, Manama

National bank of Bahrain - old tower

Road No 1605, Manama

BBK - Central Market Branch

Central Market, Manama

UAE EXCHANGE MANAMA SOUQ

Shop No 148 Block 304 Entertinment Hall 117 Road 308 Central Manama, Manama

BBK - Main Branch

43 Government Avenue, Manama

Bahrain Islamic Bank

Building 722, Road No 1708, Manama

UBL Manama

Manama

United Gulf Bank

Road Number 1705, Manama

HSBC

2076, Road No 4563, Sanad

Kuwait Finance House

Manama

Kuwait Finance House (KFH)

Exhibitions Avenue, Manama

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCampingpladsCykel butikDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTandlægeTankstationTaxaholdepladsTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning