Vasketøj i Bahrain

Åben kort
Lokal tid:
01:03:04

MyDoor Laundry & Dry Cleaning (Door-To-Door Laundry)

Building 281 - Road No 911، Salmaniya، Manama
laundryLæs mere

Black & White Laundry

Block 327, Manama
laundryLæs mere

Iwan Carpets And Crafts (Ancient Trading Co W.L.L)

Road No 2728, Manama
furniture_storeLæs mere

Guru's Laundry

Road No 2132, Manama
laundryLæs mere

Ayoob Swar Laundry

Abdul Rahman Al Dakhel Avenue, Manama
laundryLæs mere

Al Madoosh Laundry

Building 482 Road 2105 Corner Road 4161 Block 321 Qudaibiya, Manama
laundryLæs mere

Gulf Hotel Laundry Services

GF, Shopping Arcade, Gulf Hotel Bahrain, Road 3801, Block 338, Qudaibiya, Manama
laundryLæs mere

Mahmood Akbar Alireza W.L.L - Cleaning Equipment - Cleaning Chemicals - cleaning service - Floor mat

BLDG 1801, ROAD NO.635, BLOCK 306, Manama
laundryLæs mere

Bluedays Laundry

Exhibitions Avenue, Manama
laundryLæs mere

KRISHNA LAUNDRY AND DRY CLEANERS

LAUNDRY 521,ROAD 0509,CENTRAL MANAMA 0305 CAPITAL GOVERNATE، BAHRAIN
laundryLæs mere

Maraheb Cleaning Products

Block no 318; Road no 1823, Hoora
laundryLæs mere

CELEBRITY LAUNDRY

Block 318, Exhibition rood'Al Hoora, Manama
laundryLæs mere

Aaqil Cleaning & Maintenance CO. W.L.L.

Flat No:03, Blgd: 66, Road 373, Block: 306، Ras Ruman - Manama
shopping_mallLæs mere

Nareesh Laundry (শাহেদ লন্ডী)

Block 306, Manama
laundryLæs mere

Black & White Laundry

Block 318, Manama
laundryLæs mere

📑 Alle kategorier i Bahrain

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning