Måltid takeaway i Bahrain

Åben kort
Lokal tid:
16:48:35

Papa John's Pizza Adliya

Adliya Tower beside Al Jazira Supermarket, Manama
meal_deliveryLæs mere

Masalah Restaurant

168 Road 358, Tariq Bin Ziyad Avenue، المنامة
meal_deliveryLæs mere

Dodo Sandwich Restaurant

Kingdom of Bahrain, Manama, Hoora,Block no 318, Road no 1823, Shop no 1415, Manama
meal_takeawayLæs mere

مطعم المسلمين ( محمد باقر )المصن

Sanabis Avenue, Sanabis
meal_takeawayLæs mere

Papa John's Pizza at Bahrain Mall

Karnataka Social Club (Bahrain Sahaja Yoga Friday Centre), Shaikh Isa Avenue, Manama
meal_deliveryLæs mere

Dodo Sandwich Restaurant

Kingdom Of Bahrain, Muharraq, Block no 210, Road no 1019, Building no 403, Muharraq
meal_takeawayLæs mere

Papa John's Pizza Isa Town

Isa Town Rehabilitation Centre, Road No 1218, Isa Town
restaurantLæs mere

📑 Alle kategorier i Bahrain

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning