Biograf i Bahrain

Åben kort
Lokal tid:
00:47:49

TIG Future Commercial Services

Manama
movie_theaterLæs mere

Mukta A2 Cinemas

324، Juffair Mall، المنامة
movie_theaterLæs mere

Cineco 20 Cinemas

2nd floor, Manama
movie_theaterLæs mere

The Avenues Cinema's

Unnamed Road, Manama
movie_theaterLæs mere

Vox 16 cinemas

Unnamed Road, Manama
movie_theaterLæs mere

Dana Cinema

Avenue 28 Dana Mall, First Floor, Manama, Capital Governorate
movie_theaterLæs mere

Al Shaheen Cinema, TV Production & Disribution

شارع الشيخ حمد, Office 113 Building 341 Road 53 Block 215, Muharraq
movie_theaterLæs mere

Alrawaq Video

Ajwad Aljabri Avenue, Jid Ali
movie_theaterLæs mere

Novo Cinemas, Seef Mall

Seef Mall, Muharraq, Muharraq
movie_theaterLæs mere

📑 Alle kategorier i Bahrain

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning