Cafe i Bahrain

Åben kort
Lokal tid:
23:46:38

Veranda Restaurant and Café

372 Block 327, Shaikh Isa Avenue, Manama
cafeLæs mere

Twist Cafe

Road No 2762, Manama
cafeLæs mere

Adliya Building 42 Caffee

Road No 2614, Manama
cafeLæs mere

STARBUCKS COFFEE

Rd No 2603, Manama, Bahrain, Manama
cafeLæs mere

Maggies Cafe

Road No 2603, Manama
cafeLæs mere

Coffee Hut كوخ القهوة

Road No 2608, Manama
cafeLæs mere

Al Bindaira Cafe

Building 171 Road 2608 Block 326, Road No 2608, Manama
cafeLæs mere

OLIVOLI PIZZA&PASTA

Road No.2719, Building No.938 Area No.327, Adliya, Manama
restaurantLæs mere

Extrovert Cafe & Restaurant

Manama
cafeLæs mere

Bindera cafe

Road No 2608, Manama
cafeLæs mere

Arizona Cafe

شارع اسامة بن زيد بالعدلية, Manama
cafeLæs mere

Awtar Beirut Restaurant

Road No 2601, Manama
cafeLæs mere

B Boutique Café

Block 326, Manama
cafeLæs mere

European Pastry Center

2725, Avenue 22, Manama
cafeLæs mere

Ammar Time Cafe

B's Crib, 2411, Manama
restaurantLæs mere

📑 Alle kategorier i Bahrain

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning