Gold City i Manama

Åben kort
Lokal tid:
18:12:48
Open

🕗 Åbningstider

Søndag-
Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
Lørdag-
Government Avenue, Manama, BH Bahrain
Kontakter telefon: +973 3977 0703
Hjemmeside: bahraingoldcity.com
Latitude: 26.2325607, Longitude: 50.5729601
Større kort og vejledning

Kommentar 5

 • Chrystal Peris

  Chrystal Peris

  ::

  They have a very good collection of gold shops, some very expensive and some very affordable, but I've found that if you're polite and you're really keen on buying but the item is too expensive for you, then some of the places will give you a good discount on the gold items after asking what your budget is. The staff are very patient, and my favourite place to go is MAlabag Gold and Diamonds. They also have excellent offers during different festivals, including occasions like Valentines Day, and they have special-made collections for those particular days too, and some very good offers.

 • Sunil Kumar

  Sunil Kumar

  ::

  Gold everywhere. The best jewellers in one place. Lots of variety on diamonds as well.

 • Kevin Gadsden

  Kevin Gadsden

  ::

  Gold very bright, could have done with some sunglasses. Wide range of prices and quality. Mostly good gold and silver.

 • Saira Asif

  Saira Asif

  ::

  Mostly local and Indian brand gold stores. Upstairs, you can find stores selling sterling silver and also stores that make gold jewellery according to your designs. They have a crammed parking but atleast they do have parking. I hope they open up a nice coffee shop downstairs.

 • Binod Nirmal

  Binod Nirmal

  ::

  Jewelery hub in the capital ,major jewellers have their exclusive showrooms here, considering the number of shops exclusively for jewelery and the competitive market it creates customers gain with a range of designs and quality assured . As common in jewellery business to have welcoming and pleasing staff and create a comfortable space for customers here too staff is up to those standards . Parking is still an issue as its in government Avenue and normally one may not get a parking space right near to the building but in nearby surrounding areas beside standard Chartered bank and behind bus station one can definitely find a place for his car if one is willing to walk half a kilometer.

Nærmeste Butik:

RAMZANA JEWELLERS

Municpality Avenue, Manama
jewelry_storeLæs mere

CHEMMANUR JEWELLERS W.L.L (Gold city, Bahrain)

Block 304, Manama
jewelry_storeLæs mere

Fabulous jewellery Co.W.L.L

shop 186 entrance 203 government avenue GOLD CITY، 0304 central manama capital governorate، bahrain
jewelry_storeLæs mere

Ramzana Jewellers - (BCG)

35، Gold City، Kingdom of Bahrain، المنامة
jewelry_storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Bahrain

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning