Gold City i Manama

Lokal tid:
09:04:38
Lukket

🕗 Åbningstider

Søndag-
Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
Lørdag-
Government Avenue, Manama, BH Bahrain
Kontakter telefon: +973 3977 0703
Hjemmeside: bahraingoldcity.com
Latitude: 26.2325607, Longitude: 50.5729601
Større kort og vejledning

Kommentar 5

 • Binod Nirmal

  Binod Nirmal

  ::

  Jewelery hub in the capital ,major jewellers have their exclusive showrooms here, considering the number of shops exclusively for jewelery and the competitive market it creates customers gain with a range of designs and quality assured . As common in jewellery business to have welcoming and pleasing staff and create a comfortable space for customers here too staff is up to those standards . Parking is still an issue as its in government Avenue and normally one may not get a parking space right near to the building but in nearby surrounding areas beside standard Chartered bank and behind bus station one can definitely find a place for his car if one is willing to walk half a kilometer.

 • Szilard Udroiu

  Szilard Udroiu

  ::

  Casual shopping, you can find anything you could wish for a good bargain, just be sure not to let yourself be pulled in by every street seller.

 • Zeeshan Alam

  Zeeshan Alam

  ::

  Gold city is a mall in Manama, Bahrain where one can find the jewellery shops(Gold, Silver and Artificial) for men and women both. There are good options for branded / non branded wrist wathches and goggles. All you need to do is keep your vallet fully filled with money because there are so many good options and you can't stop yourself from shopping.

 • lana potgieter

  lana potgieter

  ::

  Nice to browse through even if you are not shopping, but you can still barter for a better price.

 • Abdulmohsen Al Abdulkareem

  Abdulmohsen Al Abdulkareem

  ::

  المجمع ممتاز وفي محلات ذهب عالمية مثل داماس وغيره ومع ذلك تجد اسعارهم مثل اسعار السوق وبعض الاحيان اقل من بفرق حلو صراحه. تعاملهم راقي جداً. اغلبهم محلات اجانب بس في محل او محلين شفت فيهم اشخاص من اهل البلد. المجمع دورين انا زرته اكثر من مرة بس ما مرة طلعت الدور الثاني.

Nærmeste Butik:

RAMZANA JEWELLERS

RAMZANA JEWELLERS

Municpality Avenue, Manama
jewelry_storeLæs mere
CHEMMANUR JEWELLERS W.L.L (Gold city, Bahrain)

CHEMMANUR JEWELLERS W.L.L (Gold city, Bahrain)

Block 304, Manama
jewelry_storeLæs mere
Fabulous jewellery Co.W.L.L

Fabulous jewellery Co.W.L.L

shop 186 entrance 203 government avenue GOLD CITY، 0304 central manama capital governorate، bahrain
jewelry_storeLæs mere
Malabar Gold & Diamonds

Malabar Gold & Diamonds

Shop No1, Building No.1, Road 308,, Block 304, Gold City, Manama, Manama
jewelry_storeLæs mere
Dream Gold& Diamonds

Dream Gold& Diamonds

Block 304, Manama
jewelry_storeLæs mere
Joyalukkas Jewellery

Joyalukkas Jewellery

Gold City, Manama, Manama
jewelry_storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Bahrain

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning