Book Mart i Manama

Åben kort
Lokal tid:
04:16:48
Lukket

🕗 Åbningstider

Søndag-
Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
Lørdag-
Block 328, Manama, Bahrain
Kontakter telefon: +973 1727 4084
Hjemmeside: www.bookmartme.com
Latitude: 26.214577, Longitude: 50.5772862
Større kort og vejledning

Kommentar 5

 • PSP Sarvesh

  PSP Sarvesh

  ::

 • Ahmad Daous

  Ahmad Daous

  ::

  A nice little book store for children's books

 • Sundar Rajappan

  Sundar Rajappan

  ::

 • m osman

  m osman

  ::

 • Varun Gawarikar

  Varun Gawarikar

  ::

  Very awesome kids books are available here and courteous staff.

Nærmeste Bog butik:

مكتبة الفاروق الإسلامية

Shaikh Isa Avenue, Manama
book_storeLæs mere

National Bookshop المكتبة الوطنية

Exhibitions Avenue, Manama
book_storeLæs mere

Al Batra Bookshop

Block 318, Manama
book_storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Bahrain

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning