National Bookshop المكتبة الوطنية i Manama

Lokal tid:
16:09:43
Open

🕗 Åbningstider

Søndag--
Mandag--
Tirsdag--
Onsdag--
Torsdag--
Fredag-
Lørdag--
Exhibitions Avenue, Manama, BH Bahrain
Kontakter telefon: +973 1729 3840
Hjemmeside: www.nationalbookshop.com
Latitude: 26.2282462, Longitude: 50.5952322
Større kort og vejledning

Kommentar 5

 • ليمار عمار

  ليمار عمار

  ::

  مكتبة تعرض ثقافات للكبار و الصغار أحببتها .. و سأزورها باستمرار

 • Majed Mulla

  Majed Mulla

  ::

  مجموعة كبيرة من الكتب العربية.. أفضل مكان لشراء الكتب في البحرين. أسعارهم أغلى من جرير في السعودية.

 • مراقي الكمال

  مراقي الكمال

  ::

  مكتبة متميزة تجد فيها كثير من المكتب وفي كل المجالات وخصوصا الترجمات

 • mohammed tt

  mohammed tt

  ::

  ممتازة مشكلتها الموقع تحتاج إلى عملات هلل أو كوين من أجل الموقف أن كانت أول مره قد تحتاج إلي ساعتين من أجل الاطلاع على الارفف

 • Zaid Ahmed

  Zaid Ahmed

  ::

  They have a not so-bad selection of books, which is really nice. Too bad there isnt a kind of membership, or even a reading area; this would be amazing!

Nærmeste Bog butik:

Al Batra Bookshop

Al Batra Bookshop

Block 318, Manama
book_storeLæs mere

مكتبة الفاروق الإسلامية

Shaikh Isa Avenue, Manama
book_storeLæs mere
Book Mart
National Book Shop
مكتبة مداد للثقافة والإعلام

مكتبة مداد للثقافة والإعلام

Jidhafs
book_storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Bahrain

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning