Punkt af interesse nær ved 26.232339, 50.552768

Åben kort
Lokal tid:
23:39:39

Concord International Hotel

Building 269, Road 823, Block 308, Shaikh Isa Avenue, Manama
lodgingLæs mere

Elite Grande Hotel

Seef Road 2845, Elite Grande Hotel - Building No 3378, Manama
night_clubLæs mere

Elite Seef Residence Hotel

600, Road No. 2808, Seef
lodgingLæs mere

Westin Bahrain City Centre

City Centre Shopping Mall Al Seef Sheikh Khalifa Bin Salman Hwy, Shaikh Khalifa Bin Salman Highway, Manama
lodgingLæs mere

The Diplomat Residence

Diplomatic Area, Manama, Manama
lodgingLæs mere

Swiss-Belhotel Seef

King Mohammed VI Avenue, Seef
lodgingLæs mere

Golden Tulip Bahrain

Old Palace Road, Manama
parkingLæs mere

Ramada Manama City Centre Bahrain

3236 4654 Al Seef District Manama BH
lodgingLæs mere

The Domain Hotel and Spa

365 Road Number 1705, Manama
spaLæs mere

Ramee Grand Hotel & Spa

Building 999, Bahrain, Road 2813, Seef
lodgingLæs mere

Hani Royal Hotel

Road 3618, Manama
lodgingLæs mere

Le Vondome Hotel

142, Ahmed Al Fateh Road, Manama308, 1299 Manama, Manama
lodgingLæs mere

Days Hotel Manama

Building 395, Block 319, Road 1912, Manama
lodgingLæs mere

Gulf Physiotherapy Center

3 Palace Avenue, Manama
physiotherapistLæs mere

Infinity Suites

Building 230, Road 3605, Block 336, Street CID, Al Adliya, Manama
lodgingLæs mere

Manama Tower Hotel

Hoora Exhibition Road, Manama
lodgingLæs mere

Zamel Apartments

مبنى رقم 1067, شارع 3622, خلف اجنحة هاني, Seef
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Bahrain

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning