Punkt af interesse nær ved 26.231505, 50.565729

Lokal tid:
20:09:55
Al Commodore Suites

Al Commodore Suites

مبنى رقم 692, شارع 2411, بلوك 324، منامة
lodgingLæs mere
Concord International Hotel

Concord International Hotel

Building 269, Road 823, Block 308, Shaikh Isa Avenue, Manama
lodgingLæs mere
Pars International Hotel Hotel

Pars International Hotel Hotel

Near Al Fateh Grand Mosque, Juffair Manama BH
night_clubLæs mere
Ewa Hotel Apartments

Ewa Hotel Apartments

450 Government Avenue, Manama
lodgingLæs mere
Al Safir Hotel & Tower

Al Safir Hotel & Tower

Building 670, Road 2411, Block 324، Juffair, Manama
lodgingLæs mere
Elite Resort & Spa, Bahrain

Elite Resort & Spa, Bahrain

ELITE RESORT & SPA Bldg. 101, Area 322 Shk. Hamad Causeway Tel. (+973) 17313333 Fax (+973) 17313344
spaLæs mere

📑 Alle kategorier i Bahrain

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning