Steder i Manama

Åben kort
Lokal tid:
18:38:52
Manama
Ramee International Hotel

Ramee International Hotel

340, Building No. 256, Road No-40, Juffair
lodgingLæs mere
Pars International Hotel

Pars International Hotel

Near Al Fateh Grand Mosque, Juffair Manama BH
night_clubLæs mere
Al Safir Hotel & Tower

Al Safir Hotel & Tower

Building 670, Road 2411, Block 324، Juffair, Manama
lodgingLæs mere
Ramee California Hotel

Ramee California Hotel

Bldg. No: 2421 Area: 324 Road No: 1241, Avenue 22, Manama
lodgingLæs mere
Elite Crystal Hotel

Elite Crystal Hotel

Road 2423, Block 324, Bldg 1373 Juffair
lodgingLæs mere
The K Hotel

The K Hotel

Road No 2427, Manama
lodgingLæs mere
Concord International Hotel

Concord International Hotel

Building 269, Road 823, Block 308, Shaikh Isa Avenue, Manama
lodgingLæs mere
Marriott Executive Apartments Manama, Bahrain

Marriott Executive Apartments Manama, Bahrain

Building 864, Road 2414, Block 324, Al Fateh, Manama
lodgingLæs mere
Elite Resort & Spa, Bahrain

Elite Resort & Spa, Bahrain

ELITE RESORT & SPA Bldg. 101, Area 322 Shk. Hamad Causeway Tel. (+973) 17313333 Fax (+973) 17313344
spaLæs mere
The Palace Boutique Hotel

The Palace Boutique Hotel

Block 338, Bld#404, Road#382, Block#338, Adliya Manama BH 338, Manama
lodgingLæs mere
Elite Grande Hotel

Elite Grande Hotel

Seef Road 2845, Elite Grande Hotel - Building No 3378, Manama
night_clubLæs mere
The Diplomat Residence

The Diplomat Residence

Diplomatic Area, Manama, Manama
lodgingLæs mere
Westin Bahrain City Centre

Westin Bahrain City Centre

City Centre Shopping Mall Al Seef Sheikh Khalifa Bin Salman Hwy, Shaikh Khalifa Bin Salman Highway, Manama
lodgingLæs mere
Elite Royale

Elite Royale

Building 499, Road No 2408, Manama
lodgingLæs mere
Florida Hotel
Golden Tulip Bahrain

Golden Tulip Bahrain

Old Palace Road, Manama
parkingLæs mere
Al Commodore Suites

Al Commodore Suites

مبنى رقم 692, شارع 2411, بلوك 324، منامة
lodgingLæs mere
The Domain Hotel and Spa

The Domain Hotel and Spa

365 Road Number 1705, Manama
spaLæs mere
Tubli

📑 Alle kategorier i Manama

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning