Westin Bahrain City Centre i Manama

Åben kort
Lokal tid:
23:39:13
Ingen oplysninger

🕗 Åbningstider

SøndagIngen oplysninger
MandagIngen oplysninger
TirsdagIngen oplysninger
OnsdagIngen oplysninger
TorsdagIngen oplysninger
FredagIngen oplysninger
LørdagIngen oplysninger
Shaikh Khalifa Bin Salman Highway, 199, Manama, BH Bahrain
Kontakter telefon: +973 1717 1000
Hjemmeside: book.maybournecontinental.com
Latitude: 26.232339, Longitude: 50.552768
Større kort og vejledning

Kommentar 5

 • Daniel Varkonyi

  Daniel Varkonyi

  ::

  A true oasis. Good location, great service, friendly staff, nice and clean rooms. A bit pricey but worth it.

 • Prince A T

  Prince A T

  ::

  Ideally located in the heart of Manama, The Westin Bahrain City Centre is the first-ever Westin Hotel to grace the island. Thoughtfully devised with a host of novel and innovative facilities that include the city’s first Heavenly® Spa, guests are afforded the opportunity to sample the unique Westin feel-good promise when staying for business or leisure. The Westin is attached to City Centre Bahrain, the nation’s most popular retail and leisure destination with more than 340 retail stores. One of two entrances leads directly to the mall's ground floor, and is a few steps away from the luxurious Saks Fifth Avenue department store.

 • tamim matouk

  tamim matouk

  ::

  Worth the money and great service

 • Matthew Martinez

  Matthew Martinez

  ::

  Went to the spa here. Was very relaxing. After, went to the hotel bar to have a couple of drinks. Not many people around that night but service was good and the drinks were strong. Very nice.

 • Sultan Al-Hamidi

  Sultan Al-Hamidi

  ::

  Direct access to the mall. Old but acceptable. Excellent for families.

Nærmeste Logi:

The Westin Bahrain City Center

Manama
restaurantLæs mere

The Westin City Centre Bahrain

Al Seef District, Manama
lodgingLæs mere

Le Meridien City Centre Bahrain

Al Seef, Manama
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Bahrain

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning