Butik nær ved 26.228246, 50.595232

Åben kort
Lokal tid:
05:09:09

Jotun Multicolor Center - Bahrain Multicolor Center

Building No. 1730, Road no.1504, Block no.215, Muharraq - Bahrain
home_goods_storeLæs mere

Miraj Graphics W.L.L

Road No 2506, Manama
storeLæs mere

Costa Coffee

Shabab Avenue, Manama
cafeLæs mere

Bradran Persian Store

Shop 3401 Block 304, Road 467, Manama
home_goods_storeLæs mere

Desigual Store

Bahrain City Center Mall, Road No 2819, Bahrain
clothing_storeLæs mere

Yateem Optician

Tijjar Avenue, Manama
storeLæs mere

A&E Shop الشركة الأفريقية الشرقية

Road 4304 MINA SALMAN, Manama
liquor_storeLæs mere

New York Coffee W.L.L

Road No 306, building 62, Block 327, Manama/Al Adliya
cafeLæs mere

Genesis Trading WLL

Villa 914 Road 3316, Umalhassam, Manama
grocery_or_supermarketLæs mere

Alzayani Investments

Road Number 1705, Manama
car_dealerLæs mere

Montblanc Boutique - Manama City Centre

Municipality No. 105, G81, Manama
jewelry_storeLæs mere

Room 2 Rock Adliya

Bldg Number, Shaikh Isa Avenue, Manama
electronics_storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Bahrain

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning