Punkt af interesse nær ved 26.224824, 50.584996

Åben kort
Lokal tid:
18:06:34

Ramee International Hotel

Building No. 256، Road No-40، Juffair
lodgingLæs mere

Pars International Hotel

Near Al Fateh Grand Mosque, Juffair Manama BH
night_clubLæs mere

Al Safir Hotel & Tower

Building 670, Road 2411, Block 324، Juffair, Manama
lodgingLæs mere

Elite Crystal Hotel

Road 2423, Block 324, Bldg 1373 Juffair
lodgingLæs mere

Ramee California Hotel

Bldg. No: 2421 Area: 324 Road No: 1241, Avenue 22, Manama
lodgingLæs mere

The K Hotel

Road No 2427, Manama
lodgingLæs mere

Concord International Hotel

Building 269, Road 823, Block 308, Shaikh Isa Avenue, Manama
lodgingLæs mere

Marriott Executive Apartments Manama, Bahrain

Building 864, Road 2414, Block 324, Al Fateh, Manama
lodgingLæs mere

Elite Resort & Spa, Bahrain

ELITE RESORT & SPA Bldg. 101, Area 322 Shk. Hamad Causeway Tel. (+973) 17313333 Fax (+973) 17313344
spaLæs mere

The Palace Boutique Hotel

Block 338, Bld#404, Road#382, Block#338, Adliya Manama BH 338, Manama
lodgingLæs mere

Elite Grande Hotel

Seef Road 2845, Elite Grande Hotel - Building No 3378, Manama
night_clubLæs mere

The Diplomat Radisson Blu Hotel, Residence & Spa, Manama

Diplomatic Area, Manama, Manama
lodgingLæs mere

Elite Royale

Building 499, Road No 2408, Manama
lodgingLæs mere

Golden Tulip Bahrain

Old Palace Road, Manama
parkingLæs mere

Al Commodore Suites

مبنى رقم 692, شارع 2411, بلوك 324، منامة
lodgingLæs mere

The Domain Hotel and Spa

365 Road Number 1705, Manama
spaLæs mere

Phoenicia Tower Hotel

Exhibition Road, P.O BOX 2484, Manama
lodgingLæs mere

Infinity Suites

Building 230, Road 3605, Block 336, Street CID, Al Adliya, Manama
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Bahrain

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning