Punkt af interesse nær ved 26.220339, 50.540582

Lokal tid:
05:29:04
Ewa Hotel Apartments Hotel

Ewa Hotel Apartments Hotel

450 Government Avenue, Manama
lodgingLæs mere
Elite Grande Hotel

Elite Grande Hotel

Seef Road 2845, Elite Grande Hotel - Building No 3378, Manama
night_clubLæs mere
Concord International Hotel

Concord International Hotel

Building 269, Road 823, Block 308, Shaikh Isa Avenue, Manama
lodgingLæs mere
Elite Seef Residence Hotel

Elite Seef Residence Hotel

600, Road No. 2808, Seef
lodgingLæs mere
Westin Bahrain City Centre

Westin Bahrain City Centre

City Centre Shopping Mall Al Seef Sheikh Khalifa Bin Salman Hwy, Shaikh Khalifa Bin Salman Highway, Manama
lodgingLæs mere
Seef Mall Bahrain

📑 Alle kategorier i Bahrain

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning