Mothercare i Manama

Åben kort
Lokal tid:
18:04:49
Open

🕗 Åbningstider

Søndag-
Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
Lørdag-
Manama, Bahrain
Kontakter telefon: +973 1772 2901
Hjemmeside: www.mothercarestores.com
Latitude: 26.2124638, Longitude: 50.5784476
Større kort og vejledning

Kommentar 5

 • Vivek Joseph K

  Vivek Joseph K

  ::

  Good collection of kids clothes and toys under one roof. They have offers going most times so you will likely return with some form of gift voucher. One star off for customer service - it is hard to get assistance on the floor of the shop. Can't blame them entirely as it seems to be a Bahrain thing to be a little extra laid back!

 • anj pm

  anj pm

  ::

  You can buy cheap items on their SALE days we got toddler slipper for 500fills

 • Arvind Marcel

  Arvind Marcel

  ::

  Nice place for kids stuff

 • Abdullah Mohammad

  Abdullah Mohammad

  ::

  Mofos dont pick up the goddamn phone!

 • Ali Al-Mahmood

  Ali Al-Mahmood

  ::

  This shop is a very famous shop in Bahrain you can find whatever you want from the baby age kids to adult you can find clothes you can find the soft toys also all types of baby and kids toys I like the show because always I shopping there to my daughter and she likes to go there because always she find whatever she wants so don't miss the shop

Nærmeste Tøjbutik:

Babyshop

Segeya, Bldg - 3, Road 3281, Block 332, Manama Town., Manama
clothing_storeLæs mere

Splash

Al Hayat Mall,Suqaya, Seggaya
clothing_storeLæs mere
Max - Segayya
House of Uniforms

House of Uniforms

New Tala Plaza, 28 Saqiyah Avenue, المنامة
clothing_storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Bahrain

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning