Moske nær ved 26.217508, 50.585824

Åben kort
Lokal tid:
00:25:25

Tamil Nadu Thowheed Jamath

Road No 1835, Manama
mosqueLæs mere

Mosque Ben Amer مسجد بن عامر

Abu Hurairah Avenue, Manama
mosqueLæs mere

حسينية خدارسون Matam Khoda Rasoon

Zubara Avenue, Manama
mosqueLæs mere

مسجد عبدالرحمن كانو ( النادي الأهلي)

Manama
mosqueLæs mere

جامع التوحيد - Altawhid Mosque

Manama
mosqueLæs mere

مسجد يعقوب كمال - Masjid Yaqoub Kamal

Manama
mosqueLæs mere

Yateem Mosque مسجد يتيم

Al Muthanna Avenue, Manama
mosqueLæs mere

Al Darah Mosque

Road No 6217, Bilad Al Qadeem
mosqueLæs mere

حسينية الحاج أحمد بن خميس - السنابس

Road No 404, Sanabis
mosqueLæs mere

مسجد السيف - " صادق حمد "

Road No 404, Sanabis
mosqueLæs mere

مسجد القصصاصيب Qasaseeb Mosque

Muharraq
mosqueLæs mere

مسجد المعاودة Ma’awda Mosque

Muharraq
mosqueLæs mere

Al Khamis Mosque

Sh Salman Highway, Tashan
mosqueLæs mere

جامع مسجد العدلية

Block 327، المنامة
mosqueLæs mere

📑 Alle kategorier i Bahrain

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning