Fair Trading Co. W.L.L i Manama

Lokal tid:
06:05:49
Lukket

🕗 Åbningstider

Søndag-
Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
Lørdag-
Tariq Ibn Ziyad Avenue, Manama, BH Bahrain
Kontakter telefon: +973 1729 5334
Hjemmeside: www.fairtrading-bh.com
Latitude: 26.2287851, Longitude: 50.5919793
Større kort og vejledning

Kommentar 3

 • Noor Amir

  Noor Amir

  ::

 • Dipu Tharayil

  Dipu Tharayil

  ::

  A reputed store which is one stop store for all hardware requirements. Like the name suggests; the store offers goods at fair price.

 • renjith mohan

  renjith mohan

  ::

  good shop

Nærmeste Isenkræmmer:

ADVANTI
Flamingo Hardware & Tools Co.

Flamingo Hardware & Tools Co.

79, Road no. 380, Budaiya Hwy, Naim, Manama
hardware_storeLæs mere

Bin Bahar Building Materials

PO BOX 11841, Manama
hardware_storeLæs mere
Electomec

Electomec

شارع اللؤلؤ, Manama
hardware_storeLæs mere
Bahrain Workshop Company

📑 Alle kategorier i Bahrain

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning