Ewa Hotel Apartments Hotel i Manama

Lokal tid:
20:07:32
Ingen oplysninger

🕗 Åbningstider

SøndagIngen oplysninger
MandagIngen oplysninger
TirsdagIngen oplysninger
OnsdagIngen oplysninger
TorsdagIngen oplysninger
FredagIngen oplysninger
LørdagIngen oplysninger
450, Government Avenue, Manama, BH Bahrain
Kontakter telefon: +973 1723 3700
Latitude: 26.2315051, Longitude: 50.5657292
Større kort og vejledning

Kommentar 5

 • Weleyes Umi

  Weleyes Umi

  ::

  Very nice hotel, stuff very friendly

 • mohammed alshaikh

  mohammed alshaikh

  ::

  قرية كرانة...المناسبة لقمة السواد محرم الحرام العام 1438هجرية

 • Atif Alkaladi

  Atif Alkaladi

  ::

  Very nice and clean rooms

 • Upul Kumaranayake

  Upul Kumaranayake

  ::

  Nice apartments. Comparatively cheap.

 • Emily and Danielle Channel

  Emily and Danielle Channel

  ::

  this place is great for family. For those that gave it a poor rating it goes to show that you are looking for entertainment and alcohol. if ya looking for that go to The other hotels that are into that and among other things. By far this is a great hotel for family only.

Nærmeste Logi:

San Rock Hotel
Tariq Almoayed Tower

Tariq Almoayed Tower

Building 182, Road 1405, Block 314, Manama
lodgingLæs mere
Emirates Tower

Emirates Tower

Block 315, Manama
lodgingLæs mere
Tylos Hotel
Bahrain Plaza Hotel Hotel

Bahrain Plaza Hotel Hotel

Government Avenue, Manama
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Bahrain

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning