Ewa Hotel Apartments Hotel i Manama

Åben kort
Lokal tid:
00:29:23
Ingen oplysninger

🕗 Åbningstider

SøndagIngen oplysninger
MandagIngen oplysninger
TirsdagIngen oplysninger
OnsdagIngen oplysninger
TorsdagIngen oplysninger
FredagIngen oplysninger
LørdagIngen oplysninger
450, Government Avenue, Manama, BH Bahrajn
Kontakter telefon: +973 1723 3700
Latitude: 26.2315051, Longitude: 50.5657292
Større kort og vejledning

Kommentar 5

 • Shahd Babbili

  Shahd Babbili

  ::

  The place is not clean , can do good for one night only for 25bd, but for a long term stay I do not recommend it

 • Weleyes Umi

  Weleyes Umi

  ::

  Very nice hotel, stuff very friendly

 • mohammed alshaikh

  mohammed alshaikh

  ::

  قرية كرانة...المناسبة لقمة السواد محرم الحرام العام 1438هجرية

 • Upul Kumaranayake

  Upul Kumaranayake

  ::

  Nice apartments. Comparatively cheap.

 • Emily and Danielle Vlog

  Emily and Danielle Vlog

  ::

  this place is great for family. For those that gave it a poor rating it goes to show that you are looking for entertainment and alcohol. if ya looking for that go to The other hotels that are into that and among other things. By far this is a great hotel for family only.

Nærmeste Logi:

Tariq Almoayed Tower

Building 182, Road 1405, Block 314, Manama
lodgingLæs mere

Emirates Tower

Block 315, Manama
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Bahrain

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning