Etablering nær ved 26.2327, 50.5736

Åben kort
Lokal tid:
17:43:23

Desværre, der er ingen steder i Bahrain

Mest populære Kategorier:

Punkt af interesse

Sree Guruvayoorappan Villa

Delmun Avenue, Manama
hindu_templeLæs mere

Fujairah Marine

Block 327, Manama
point_of_interestLæs mere

RIA School

Road No 2619, Manama
schoolLæs mere

Harvest Training Centre

Building 2443 road 2762 block 327, Manama
point_of_interestLæs mere

Restaurant

ALRUKEN ALMASSI RESTAURANT

Road No 2705, Bahrain
restaurantLæs mere

Masala Village Restaurant

332 Road No. 2706 , Block No. 327, Adliya، Bahrain
restaurantLæs mere

Tøjbutik

REDTAG Adliya

Shaikh Isa Avenue, Manama
clothing_storeLæs mere

Twenty4

Corner Delmun Avenue Shaikh Isa Avenue Adliya
clothing_storeLæs mere

Karen Millen

City Centre Unit 134, Level 1, Manama
clothing_storeLæs mere

Horizon Global Uniforms

block 306 road 365 building 105 shop 15، rasir rauhman manama
clothing_storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Bahrain

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning