Costa Coffee - Adliya i Manama

Åben kort
Lokal tid:
16:48:43
Open

🕗 Åbningstider

Søndag-
Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
Lørdag-
Manama, Baréin
Kontakter telefon: +973 1774 9299
Hjemmeside: www.costacoffee.com
Latitude: 26.213235, Longitude: 50.5862126
Større kort og vejledning

Kommentar 5

 • Waleed_hosieny Hosieny

  Waleed_hosieny Hosieny

  ::

  مكان رائع واسعاره متوسطة ويوجد بجوار مسجد العدلية

 • sarah jane mcentee

  sarah jane mcentee

  ::

  Coffee is strong. Cakes usually stale and are heated up in the microwave so watch out! The cafe looks slightly grubby in the day time. Im pretty sure the coffee machine pipes need descaling so something. They always have soya milk in which is great Staff so sweet.

 • Ali Al-Mahmood

  Ali Al-Mahmood

  ::

  It is a nice coffee shop and nice place you can drink whatever you want

 • Tom Thomas

  Tom Thomas

  ::

  Very poor service The barista was VERY rude. We requested her to deliver our 4 drinks to our table, but instead of politely refusing or giving a reason why she couldn't. She rudely refused. Another server came as asked our group to shush when we were hardly loudland there are many others who were also loud. A chain like this needs to be better

 • Hussain Malalla

  Hussain Malalla

  ::

  Nice, excellent coffee shop despite that I don't drink coffee, but it has other some coffee free items.

Nærmeste Butik:

Eeha'a Enterprises W.L.L

Adliya, Bahrain، Building 128, Apartment 12، Road 304, Block 327، Osama Bin Zaid Avenue, Manama، Adliya, Manama
storeLæs mere

Satlink Limited

Osama Bin Zaid Avenue, Manama
electronics_storeLæs mere

Printo Bahrain

Shop 1466 , Building : 128 , Road : 2731 , Block 327، Adliya , Bahrain، adliya , Manama
furniture_storeLæs mere

Treesland

Block 336, Osama Bin Zaid Ave, Adliya Shop 127B, Manama
grocery_or_supermarketLæs mere

📑 Alle kategorier i Bahrain

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning