Costa Coffee - Adliya i Manama

Lokal tid:
08:44:16
Open

🕗 Åbningstider

SøndagÅben 24 timer
MandagÅben 24 timer
TirsdagÅben 24 timer
OnsdagÅben 24 timer
TorsdagÅben 24 timer
FredagÅben 24 timer
LørdagÅben 24 timer
Manama, Bahrain
Kontakter telefon: +973 1774 9299
Hjemmeside: www.costacoffee.com
Latitude: 26.213235, Longitude: 50.5862126
Større kort og vejledning

Kommentar 5

 • Tom Thomas

  Tom Thomas

  ::

  Very poor service The barista was VERY rude. We requested her to deliver our 4 drinks to our table, but instead of politely refusing or giving a reason why she couldn't. She rudely refused. Another server came as asked our group to shush when we were hardly loudland there are many others who were also loud. A chain like this needs to be better

 • Sameera Thomas

  Sameera Thomas

  ::

  Angry and impolite staff! horrible customer service!

 • sarah jane Mcentee

  sarah jane Mcentee

  ::

  Used to love Adliya costa bit lately after their coffee i feel sick. Sandwiches are ok. Cakes arw ALWAYS stale and over priced. Staff friendly. Shame the place stopped the 24hrs. Rubbish parking. Noticed they half heartedly put up a christmas tree this year..we notice these things!

 • Hussain Malalla

  Hussain Malalla

  ::

  Nice, excellent coffee shop despite that I don't drink coffee, but it has other some coffee free items.

 • Ravi Eknath

  Ravi Eknath

  ::

  Ok for coffee, Good for one to one meetings or chatting with friends. Getting Car park near the shop may be a uphill task during day time, as Adliya main road is made pay and park...

Nærmeste Butik:

Eeha'a Enterprises W.L.L

Eeha'a Enterprises W.L.L

Adliya, Bahrain، Building 128, Apartment 12، Road 304, Block 327، Osama Bin Zaid Avenue, Manama، Adliya, Manama
storeLæs mere

Satlink Limited

Osama Bin Zaid Avenue, Manama
electronics_storeLæs mere
Printo Bahrain

Printo Bahrain

Shop 1466 , Building : 128 , Road : 2731 , Block 327، Adliya , Bahrain، adliya , Manama
furniture_storeLæs mere
Optica – Adliya Branch

Optica – Adliya Branch

Osama Bin Zaid Avenue, Manama
storeLæs mere
Alia Flowers

Alia Flowers

Osama Bin Zaid Avenue, Manama
floristLæs mere
Viola Boutique

📑 Alle kategorier i Bahrain

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning