ADVANTI i Manama

Lokal tid:
16:10:42
Lukket

🕗 Åbningstider

Søndag--
Mandag--
Tirsdag--
Onsdag--
Torsdag--
FredagLukket
Lørdag--
Palace Avenue, Manama, BH Bahrain
Kontakter telefon: +973 1774 4707
Hjemmeside: www.advanti.com
Latitude: 26.234482, Longitude: 50.588261
Større kort og vejledning

Kommentar 5

 • Hamed Abulfatih

  Hamed Abulfatih

  ::

  The sales guy is not helpful in advising you about compatibility or performance of the parts you select, this can be a problem if you are a novice. The price on the website was different from the amount I paid for the Zotac GT 1030 which was listed at BD 39 on their website but they charged me BD 45! But the management are very responsive to customer complaints and they corrected the issue promptly by correcting the price on the website once I pointed that out and they give me a very good explanation about compatibility and performance. They are the only PC store in Bahrain who have a good website with a list of their products and prices and they should get credits for that!

 • Eyad Isa

  Eyad Isa

  ::

  Nice pc shop

 • Mahmood S.Jaffer

  Mahmood S.Jaffer

  ::

  You can find whatever you need to build up your custom PC , but its expensive

 • Sharat Faqurudheen

  Sharat Faqurudheen

  ::

  One stop shop for all your PC and laptop needs. They provide custom build gaming PCs which are also serviced by them. Highly recommended

 • Graphics Essentials

  Graphics Essentials

  ::

  Edit after two years: If you re still a hard core gamer in Bahrain and need a Killer PC for games or content creation you should buy all of the item from the US and have it shipped to you here as they are cheap and can get with really good deals don't buy from Bahrain over priced items and hard to resell them after use One year ago review: If you are a hard core gamer in Bahrain and you wanted to gear up, ADVANTI is the right place for you to start ;)

Nærmeste Isenkræmmer:

Fair Trading Co. W.L.L

Fair Trading Co. W.L.L

Tariq Ibn Ziyad Avenue, Manama
hardware_storeLæs mere

Ahmadani Trading & Const. Est.

Corner Road 2103, Qudaibiya Avenue, Al, Manama
hardware_storeLæs mere
Flamingo Hardware & Tools Co.

Flamingo Hardware & Tools Co.

79, Road no. 380, Budaiya Hwy, Naim, Manama
hardware_storeLæs mere

Technical Trading Center

شارع اللؤلؤ, Manama
hardware_storeLæs mere
Bahrain Workshop Company

📑 Alle kategorier i Bahrain

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning