ADVANTI i Manama

Lokal tid:
05:59:14
Lukket

🕗 Åbningstider

Søndag--
Mandag--
Tirsdag--
Onsdag--
Torsdag--
FredagLukket
Lørdag--
Palace Avenue, Manama, BH Bahrain
Kontakter telefon: +973 1774 4707
Hjemmeside: www.advanti.com
Latitude: 26.234482, Longitude: 50.588261
Større kort og vejledning

Kommentar 5

 • Sharat Faqurudheen

  Sharat Faqurudheen

  ::

  One stop shop for all your PC and laptop needs. They provide custom build having PCs which are also serviced by them. Highly recommended

 • Graphics Essentials

  Graphics Essentials

  ::

  Edit after two years: If you re still a hard core gamer in Bahrain and need a Killer PC for games or content creation you should buy all of the item from the US and have it shipped to you here as they are cheap and can get with really good deals don't buy from Bahrain over priced items and hard to resell them after use One year ago review: If you are a hard core gamer in Bahrain and you wanted to gear up, ADVANTI is the right place for you to start ;)

 • Husam Al Qallaf

  Husam Al Qallaf

  ::

  Very good and friendly customer service and good Quality products! Thank you all.

 • Sam

  Sam

  ::

  Latest products and advice on high end systems is available here.

 • Yousif Mustafa

  Yousif Mustafa

  ::

  You have a wide variety of computer parts but its really overpriced compared to the online prices, I once came to the shop and you guys stated that you have the best and cheaper prices in the region (The whole gulf), well it appears that you guys were lying, I went to Saudi Arabia to buy the SAME things that you guys are selling and it appears they have very low prices than you. I do not recommend anyone wasting money at Advanti instead buy online or go to Saudi Arabia to buy.

Nærmeste Isenkræmmer:

Fair Trading Co. W.L.L

Tariq Ibn Ziyad Avenue, Manama
hardware_storeLæs mere
Flamingo Hardware & Tools Co.

Flamingo Hardware & Tools Co.

79, Road no. 380, Budaiya Hwy, Naim, Manama
hardware_storeLæs mere
Bahrain Workshop Company
Electomec

Electomec

شارع اللؤلؤ, Manama
hardware_storeLæs mere

Bin Bahar Building Materials

PO BOX 11841, Manama
hardware_storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Bahrain

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning